4432 6612 kontor@unges.dk

Hverdagen på UNGES Uddannelsescenter

Skoledagen

Den normale undervisningstid for både STU og 10. klasse er fra kl 8.30 til 13.30. Vi veksler mellem individuel og fælles undervisning i mindre miljøer. 

iPad og kommunikation

Alle elever har en iPad stillet til rådighed, og vi arbejder med apps, som understøtter den faglige udvikling. Eleverne lærer at følge et skema på deres Ipad og at kommunikere med andre via f.eks. sms og e-mail, også selvom de ikke kan skrive.

Fællesskab

Vi sætter fokus på elevernes handicapforståelse og prioriterer, at de unge føler sig som en del af et team, hvor der er plads til forskellighed. De unge erfarer, at de kan lære ikke blot af underviserne, men også af hinanden.

Udflugter og selvtransport

Vi tager på udflugter med offentlig transport bl.a. for at skabe grundlag for undervisning og fælles diskussioner. Vi har særlig fokus på, at elever bliver selvtransporterende til og fra skole, såfremt det er inden for deres potentiale.

Udvikling og motivation

Vores optimerer kontinuerligt vores læringsmiljø og metoder, så vores elever oplever mest mulig udvikling og motivation for læring. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev med konkrete del- og slutmål baseret på elevens handleplan.

Motion og sunde vaner

Vi har fokus på sund kost og motion, og vi ved, at motivation er det vigtigste udgangspunkt. Derfor er det vigtigt for os, at skabe den indre motivation hos vores elever. Der er ingen tvang.

Årlige begivenheder

Til vores gallafest, kommer alle i fint tøj til dejlig middag og festtaler. Om sommeren afholder vi musikfestival, hvor vi inviterer andre specialskoler med, og gammel-elev fest er et også et stort kæmpe tilløbsstykke.

Fritid

Fritiden er et vigtig indsatsområde, da mange unge med særlige behov ikke har så nemt ved at skabe sociale netværk og komme ud blandt andre. Mange ender med at sidde alene foran computeren eller tv’et. På UNGES uddannelsescenter hjælper vi de unge til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, dels gennem vores ungdomsklub og vores tilbud om fritidsaktiviteter i ferieperioderne. Vi introducerer dem for relevante og realistiske fritidstilbud og giver dem mulighed for at danne sociale netværk og opleve et ungdomsliv med venskaber.

Muligheder i ferien

Der er altid uddannet personale til stede i ferieperioderne, hvor vi beskæftiger os med forskellige temaer tilpasset de unges interesser og årstiden. Desuden tilbyder vi særlige højskoleforløb i ferierne.