Hverdagen på UNGES Uddannelsescenter

Skoledagen

Skoledagen varer fra kl 8.30 til 13.30. Eleverne er inddelt teams, der matcher den enkeltes faglige niveau, støttebehov, mv.

iPad og kommunikation

Alle elever har en iPad til rådighed. Vi arbejder med apps, som støtter den faglige udvikling. 

Fællesskab

Vi prioriterer, at eleverne føler sig som en del af et team, hvor der er plads til forskellighed. 

Udflugter og transport

Vi tager på udflugter med offentlig transport og får fælles læring, erfaringer og oplevelser.

Udvikling og motivation

Vores udvikler hele tiden læringsmiljø og metoder tilpasset den enkelte elev.

Motion og sunde vaner

Vi har fokus på sund kost og motion, og vi ved, at den enkeltes motivation er udgangspunktet.

Årlige begivenheder

Om sommeren afholder vi musikfestival, hvor vi inviterer andre specialskoler med.
Til vores gallafest, kommer alle i fint tøj til dejlig middag og festtaler.
Vores gammel-elev fest er et også et stort kæmpe tilløbsstykke.

Fritid

Vi hjælper de unge til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, bl.a. gennem vores klubtilbud, og introducerer dem for relevante og realistiske fritidstilbud og giver dem mulighed for at danne sociale netværk og opleve et ungdomsliv med venskaber.

Muligheder i ferien

Der er altid uddannet personale til stede i ferieperioderne, hvor vi beskæftiger os med forskellige temaer tilpasset de unges interesser og årstiden. Desuden tilbyder vi særlige højskoleforløb i ferierne.