Energisk underviser til unge med særlige behov, mange med autisme

Elsker du at undervise, og har du lyst til at undervise unge, bl.a. med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)? – så læs lige dette!

UNGES Uddannelsescenter har ca. 30 elever i teenagealderen i vores STU-tilbud (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), særlig tilrettelagt 10. skoleår og § 104-tilbud. Hver dag stræber vi efter at klæde dem så godt på som muligt både fagligt og socialt ud fra deres individuelle ressourcer. Og hver dag bliver vi belønnet med masser af skønne oplevelser sammen med eleverne.

Vores uddannelsescenter rummer et bredt spekter af unge, mange med ASF, med store forskelle i forhold til faglige kundskaber og støttebehov, og vi tilrettelægger skoledagen individuelt for hver enkelt ung.

Du vil primært komme til at arbejde med den gruppe af vores elever, hvis skolefærdigheder og intelligens er alderssvarende eller med unge på et moderat funktionsniveau.

Det er ikke noget krav, at du har erfaring med autisme, og vi kan også sagtens se en kvalitet i, at du måske er helt nyuddannet lærer. For vi er altid åbne for nye friske input.

Vi har brug for en læreruddannet kollega med lyst til at undervise, bl.a. i dansk, hverdags matematik/økonomi, Esport og idræt. Musikkundskaber er bestemt ingen hindring, men heller ikke et must.

Vi tilbyder dig en fuldtidsstilling i et fællesskab af glade kolleger med masser af erfaring og faglighed inden for specialundervisning og Autisme Spektrum Forstyrrelser. Undervisningen foregår i dagtimerne, og indimellem vil du være en del af vores klubtilbud, som også foregår i dagtimerne med ganske få undtagelser.

UNGES Uddannelsescenter er en del af nonprofit organisationen FONDEN UNGES, som holder til i et stort lyst hus i Bagsværd, hvorfra fonden også driver autisme-app’en Scan How samt det særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START.

Stillingen skal besættes snarest mulig, senest pr. 1.3.2022, da en af vores dygtige undervisere pr. 1.2.2022 har valgt nye udfordringer med undervisning indenfor normalområdet.

Du er fra 3. januar 2022 meget velkommen til at kontakte Britta Bak, direktør i FONDEN UNGES på mobil 2232 8082 / mail: leder@unges.dk og høre nærmere om stillingen.

Send din ansøgning allersenest d. 17.1.2022 til Britta Bak på mail: leder@unges.dk

www.ungesuddannelsescenter.dk