Energisk underviser til unge med autisme

Elsker du at undervise, og har du lyst til at undervise unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)? – så læs lige dette!

UNGES Uddannelsescenter har 40 elever i teenagealderen i vores STU-tilbud (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og 10. klasse. Hver dag stræber vi efter at klæde dem så godt på som muligt både fagligt og socialt ud fra deres individuelle ressourcer. Og hver dag bliver vi belønnet med masser af skønne oplevelser sammen med eleverne.  

Vores uddannelsescenter rummer et bredt spekter af unge med ASF, med store forskelle i forhold til faglige kundskaber og støttebehov, og vi tilrettelægger skoledagen individuelt for hver enkelt elev.

Du vil primært komme til at arbejde med den gruppe af vores elever, hvis skolefærdigheder og intelligens er nogenlunde alderssvarende.

Det er ikke noget krav, at du har erfaring med autisme, og vi kan også sagtens se en kvalitet i, at du måske er helt nyuddannet lærer. For vi er altid åbne for nye friske input.

Vi har brug for en læreruddannet kollega med lyst til at undervise, bl.a i dansk, matematik og idræt. Musikkundskaber er bestemt ingen hindring, men heller ikke et must.

Vi tilbyder dig en fuldtidsstilling i et fællesskab af glade kolleger med masser af erfaring og faglighed inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser. Undervisningen foregår i dagtimerne, og ind imellem vil du være en del af vores klubtilbud, som også foregår i dagtimerne med ganske få undtagelser.

UNGES Uddannelsescenter er en del af nonprofit organisationen FONDEN UNGES, som holder til i et stort lyst hus i Bagsværd, hvorfra fonden også driver autisme-app’en Scan How samt det særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START.

Du er meget velkommen til at ringe til direktør Britta Bak, direktør i FONDEN UNGES på mobil 2232 8082 og høre nærmere om stillingen.

Send din ansøgning senest mandag den 17. august 2020 til Britta Bak på mail: leder@unges.dk

www.ungesuddannelsescenter.dk