Underviser til STU og 10. klasse i “Autismehuset”

En af vores dygtige mandlige underviser har desværre forladt os til fordel for en spændende stilling inden for et andet special-felt. Derfor søger UNGES Uddannelsescenter nye friske kræfter til vores underviser-team.

Vores elever er unge inden for autismeområdet, fra elever med massivt støttebehov til unge der intelligensmæssigt er inden for normalområdet. Du vil primært komme til at arbejde med den gruppe af vores elever, som er relativt velfungerende, og hvis skolefærdigheder og intelligens er nogenlunde alderssvarende.

Vi har brug for en læreruddannet kollega med lyst til at undervise. Det er ikke noget krav, at du har erfaring med autisme, og vi kan også sagtens se en kvalitet i, at du måske er helt nyuddannet og bl.a. derfor kan bidrage med nye friske øjne og input.

Du skal kunne undervise i musik, idræt, dansk, matematik, og du vil skulle håndtere temadage med temaer såsom digital dannelse, medborgerskab, sundhed, kost, motion.

Vi tilbyder dig en fuldtidsstilling i et fællesskab af glade kolleger med masser af erfaring og faglighed inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser. Undervisningen foregår i dagtimerne, og ind imellem vil du være en del af vores klubtilbud, som ligeledes foregår i dagtimerne med ganske få undtagelser.

UNGES Uddannelsescenter er en del af nonprofit organisationen FONDEN UNGES, som holder til i “Autismehuset” i Bagsværd, hvorfra fonden også driver autisme-app’en Scan How samt det særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START.

Vi er alle dedikeret til at gøre livet lettere for alle borgere med autisme. Som ansat i UNGES Uddannelsescenter er du med til at klæde eleverne på til at kunne håndtere voksentilværelsen med en så høj grad af selvstændighed og frihed som muligt.

Send din ansøgning hurtigst muligt, for vi har brug for dig allerede fra august så vidt muligt.

Du er meget velkommen til at ringe til Britta Bak, direktør i FONDEN UNGES på mobil 2232 8082
og høre nærmere om stillingen.

Send din ansøgning senest 20. juli 2020 til direktør Britta Bak på mail: leder@unges.dk

www.ungesuddannelsescenter.dk