Erfaring gør en forskel

Som UU-vejleder eller sagsbehandler ved du, at alle unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse er unikke væsener, og at der ikke findes nogen “one size fits all” løsning. Alligevel er vi i langt de fleste tilfælde i stand til at tilbyde en løsning, som giver din kommune fuldt overblik over forløb og omkostninger fra start til slut.

Vores “hemmelige våben” er vores erfaring som fagpersoner og metoder, vores fleksibilitet som uddannelsessted og vores brede portefølje af ydelser som organisation. Det gør os i stand til at kunne levere skræddersyet 10. klasses undervisning, STU, mentorforløb, praktik og fast job samt ferieaktiviteter, fritidsaktiviteter, digitale værktøjer etc. inden for samme organisation.

Målgruppe

Vores målgruppe er unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) eller anden neuroudviklingsforstyrrelse (fx. ADHD, Tourettes Syndrom eller udviklingshæmning) med moderat til normal intelligens.

I forhold til det skolemæssige varierer vores elever fra ingen faglige kompetencer og svære indlæringsvanskeligheder til et nogenlunde alderssvarende niveau uden generelle indlæringsvanskeligheder. Hvad angår støttebehov til faglige og daglige gøremål er spektret fra moderat til massivt støttebehov.

Blandt vores elever er også unge, der fx. pga. skolevægring har mistet skolefærdigheder og er fagligt “forsinket”. Desuden rummer vi unge, som i udgangspunktet ikke kan fungere i et undervisningsmiljø og har behov for eget lokale og 1-1 undervisning. Her kan målet på sigt være at eleven sluses ind i et af vores undervisningsteams.

Pædagogik og metoder

Vi arbejder med en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang. De overordnede teoretiske tilgange er kognitiv, systemisk og neuropsykologisk. Vi anerkender elevens styrker og møder hende/ham med respekt for hans/hendes udfordringer.

Vores fokus er på den unges udviklingsmuligheder, selvstændighed og handlemuligheder, og vi tager i undervisningen afsæt i den enkeltes interesser og personlighed. Ligeledes rummer undervisningsmiljøet den unges specifikke udfordringer og behov og tager hensyn til disse, men lige så vigtigt tager vi udgangspunkt i elevens styrker og kompetencer.

Undervisningen foregår et ikke-institutionspræget miljø, og vi har fokus på opbygning af en anerkendende og dialogstyret relation mellem den unge og hans/hendes kontaktpersoner(er) og praktikvejleder.

Normering

Vi er normeret til 50 elever og har opdelt huset i fire forskellige teams, som hvert består af to-tre undervisere og en erfaren pædagogmedhjælper. Hver elev har to kontaktpersoner blandt underviserne. Vi arbejder ofte i små grupper og enkeltforløb.
I jobforløbet KLAR TIL START er kapaciteten ca. 100 elever.

Ydelser

  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

  • STU med jobgaranti (KLAR TIL START)

  • Folkeskolens 10. skoleår

  • Klub- og ferie/fritidstilbud

  • §104 dagtilbud
  • Fritids- og ferieaktiviteter samt mentorstøtte og ressourceforløb fx. ifm. job/uddannelse.

Visitation og opstart

Forud for skolestart inviteres den unge og forældre på rundvisning, og den unge er ofte i praktik-/indslusning, inden det egentlige undervisningsforløb påbegyndes. Så vidt muligt afholder vi et overleveringsmøde med den unge, forældre og tidligere skole med henblik på den bedst mulige start på uddannelsen.

Download fakta-ark med uddybende informationer