Vi har lukket i påskeferien fra 25. marts til 1. april. Åbner igen 2. april.

Til elever og forældre

Et trygt sted at udvikle sig

Alle børn og unge med autismespektrumforstyrrelser er unikke personer, og der findes ikke noget standardtilbud, som passer alle. Derfor er alle vores forløb særligt tilrettelagt til den enkelte ele.

Vi ved, hvor vigtigt det er at blive mødt lige præcis som den man er.

Faste teams og dit eget skema

Som elev hos os får du dit eget, individuelle forløb med udgangspunkt i personlige og faglige mål, vi opstiller sammen med dig, din familie og eventuelt UU-vejlederen, når du starter. Der er altså ikke to elever hos UNGES, som har præcis det samme skoleskema. Cirka en gang om måneden kigger vi på dine målsætninger, og har de ændret sig, tilpasser vi din undervisning til dit nye ståsted.

Eleverne på UNGES er inddelt i mindre teams på tværs af klassetrin med faste lærere og kammerater. Undervisningsaktiviteterne veksler mellem mindre grupper og en-til-en-undervisning. Vi tager altid hensyn til skånebehov, og du har altid mulighed for at sidde for dig selv, hvis du har brug for det.

STU med fokus på job og praktik

Tager du din STU på UNGES Uddannelsescenter kan du være sikker på, at du ikke står uden nogen planer, den dag din STU er slut. Vi lægger stor vægt på at afklare, hvad næste skridt skal være for dig. Vi har en erfaren erhvervsvejleder, der sammen med dig finder ud af, hvad dine jobperspektiver er efter STU. Hvad har du lyst til at lave og hvilke muligheder har du? Det sker igennem uddannelse og praktisk træning i forskellige færdigheder, du skal bruge på en arbejdsplads.

Vi gør meget ud af at arrangere praktikker uden for uddannelsescentret, som passer til dig og dine forudsætninger. Vil du gerne i job med det samme efter din STU, kan du tage en særlig jobrettet STU igennem forløbet KLAR TIL START, hvor en del af undervisningen er jobtræning i en privat virksomhed. Når du gennemfører KLAR TIL START som STU er der garanti for, at du bliver fastansat i en privat virksomhed efter din STU.

Gode rammer og faciliteter

UNGES Uddannelsescenter ligger i Bagsværd i hyggelige, lyse lokaler med plads til 50 elever. Vi har mange mindre lokaler, hvor man kan få undervisning en-til-en, men også større lokaler til gruppeundervisning.

Derudover kan du udfolde dig i vores værksted, musiklokale, krearum og klublokale med bl.a. bordfodbold og pool. Vi har også et stort fælleslokale med køkken. Her holder vi arrangementer og spiser frokost sammen.

Vi har fokus på sund kost og motion i undervisningen, og dyrker idræt sammen i en nærliggende hal en gang om ugen. Du har også mulighed for at gå til fitness enten i vores eget fitnesslokale eller i et nærliggende fitnesscenter.

Kontakt os

Ring til os og få en aftale om rundvisning eller gratis praktik.

Tel: +45 44 32 66 12

Undervisere med solid erfaring og stabilitet

De ansatte hos UNGES Uddannelsescenter har generelt lang erfaring (flere over 20 år) inden for autismeområdet og høje kvalifikationer, når det kommer til specialundervisning. Den typiske grunduddannelser hos medarbejderne er lærer eller pædagog. De fleste undervisere har været ansat hos UNGES længe og udskiftningen i personale er meget lille. Kønsfordelingen er ca. 50/50.

Den gode kontakt mellem undervisere, elev og forældre er noget, som vi prioriterer meget højt på UNGES Uddannelsescenter. Som forældre til en af vores elever kan du regne med, at underviserne holder en god kontakt til dig, så du bliver holdt ajour, og at du bliver lyttet til.

Kom på besøg eller i praktik

Tror du, at UNGES Uddannelsescenter kunne være noget for dig? Så kom og prøv det! Vi tilbyder gratis praktik for alle potentielle elever.

Du kan også komme på besøg, og både forældre og eventuelle repræsentanter fra kommunen som sagsbehandler eller UU-vejleder er velkomne til at komme med.

Det er let at komme hertil med bil, cykel eller offentlig transport.

Kontakt os for at høre mere, komme på besøg eller prøve en gratis praktik hos os.

Hverdagen på UNGES Uddannelsescenter

Vores mål hos UNGES Uddannelsescenter er, at du udvikler dig socialt og bliver klar til et så selvstændigt voksenliv som muligt med venner, fritidsinteresser, uddannelse eller beskæftigelse, som passer til dig.

Ved siden af den faglige undervisning træner vi praktiske ting som rengøring, indkøb og madlavning, som du får brug for, hvis du på et tidspunkt skal bo selv. 

Vi lægger vægt på, at du bliver vant til at færdes “ude i virkeligheden” og tager fx på ekskursioner forskellige steder i byen og andre aktiviteter uden for uddannelsescentret. Har du behov for det, træner vi også brugen af offentlig transport, så du med tiden kan bruge den til at komme rundt.

STU

med individuelt tilrettelagt undervisning. Du kan også tage en erhvervsrettet STU igennem forløbet KLAR TIL START.

10. klasse og 11. klasse

som særligt tilrettelagte undervisningsforløb uden afgangseksamen. Fortsætter du på STU hos os, får du de samme undervisere.

Eftermiddags- og aftenklub

med aktiviteter både i vores egne lokaler og ude af huset. Du behøver ikke at være elev hos os for at melde dig til klubtilbuddet.

Mentorforløb

der støtter dig i forbindelse med videreuddannelse eller job samt bostøtte.

Ferietilbud

med ekskursioner og andre aktiviteter i ferien. Du kan også gøre brug af vores ferietilbud, selvom du ikke er elev hos os.

Aktivitets- og samværstilbud

Morgen- og dagtilbud med samvær og støtte fx efter endt STU-uddannelse.

Ressourceforløb og opkvalificeringsforløb

hvor du bliver hjulpet på vej mod job eller uddannelse gennem en konkret og aktiv indsats.

Fællesskab

Ud over undervisningen sker der mange andre spændende og sjove aktiviteter på UNGES Uddannelsescenter.

Musikfestival

Hver sommer inviterer vi de andre specialskoler med til vores egen musikfestival. Den er med til at skabe gode minder om din tid på UNGES Uddannelsescenter.

Gallafest

Til vores gallafest kommer alle i fint tøj til dejlig middag og festtaler.

Gammel elevfest

Det er altid et kæmpestort tilløbsstykke, når gamle elever kommer forbi og siger hej..

Klub

I vores klubtilbud får du nye venskaber og oplevelser i fritiden. Vi har både eftermiddags- og aftenklub, med fritidsaktiviteter lige fra bowling til bordrollespil og biografture. 

Muligheder i ferien

I ferieperioderne kan du melde dig til et ferietilbud, hvor vi bl.a. tager på ekskursioner og andre hyggelige aktiviteter, så ferien bliver fuld af oplevelser.

Dimissionsfest

Efter tre år afsluttes STU’en med en festlig dag, hvor familien er inviteret og ser eleverne få hue på. Det er en ganske særlig dag med taler, musik og hygge.