Vi har lukket i påskeferien fra 25. marts til 1. april. Åbner igen 2. april.

Til kommunen

Erfaring gør en forskel

Som UU-vejleder eller sagsbehandler ved du, at alle unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser er unikke væsener, og at der ikke findes nogen “one size fits all” løsning.

Alligevel er vi i langt de fleste tilfælde i stand til at tilbyde en bred vifte af tilbud, som giver din kommune fuldt overblik over forløb og omkostninger fra start til slut.

Vores mål er altid at sikre, at den unge opnår de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er nødvendige for en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

Vi prioriterer det gode samarbejde

UNGES Uddannelsescenter har et tæt samarbejde med de unge og deres familier, samt kommuner, fagfolk og øvrige aktører på området, herunder uddannelsesinstitutioner, virksomheder, faglige organisationer og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi tror på, at et godt samarbejde på tværs af sektorer og fagområder er afgørende for at skabe de bedste resultater for den enkelte unge og lægger stor vægt på at indgå i en dialog og samarbejde med sagsbehandlerne omkring den unges behov og udvikling.

På den måde kan vi sammen skabe en stærk og sammenhængende indsats for den enkelte unge, hvor fokus er på at sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder og muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Vores målgruppe er moderat fungerende til normalt begavede unge med autisme, autismelignende træk, andre kognitive og psykiske udfordringer eller skolevægring. De kommer fra mange forskellige kommuner, primært Storkøbenhavn og Nordsjælland. Typisk vil de unge være mellem 15 og 23, men vi har ingen øvre aldersgrænse for, hvor længe man må blive i et aktivitets- og samværstilbud (§104-dagtilbud).

Vi tilbyder STU-tilbud til en bred vifte af målgrupper med særlige behov. Vi har en solid erfaring i at arbejde med unge, der har en eller flere af følgende funktionsnedsættelser: fysiske handicap, psykiske lidelser, autismespektrumforstyrrelser, intellektuelle funktionsnedsættelser og ADHD.

Vores STU-tilbud er tilpasset de unges behov og forudsætninger, og derfor tilbyder vi forskellige typer af STU-forløb. Igennem en klar proces identificerer vi, hvilken målgruppe hver enkelt ung hører til.  Vores tilbud er skræddersyet til at imødekomme de specifikke behov og krav, der følger med hver målgruppe. Vi har også et tæt samarbejde med kommunerne og deres
uddannelsesvejledere for at sikre, at den korrekte målgruppe bliver identificeret, og at vi kan levere et tilpasset tilbud til den enkelte unge. 

Klik her for en detaljeret beskrivelse af vores STU-målgrupper.

Vores tilbud er skræddersyet til at imødekomme de specifikke behov og krav, der følger med hver målgruppe. Vi har også et tæt samarbejde med kommunerne og deres
uddannelsesvejledere for at sikre, at den korrekte målgruppe bliver identificeret, og at vi kan levere et tilpasset tilbud til den enkelte unge.

Aktivitets- og samværstilbud er rettet mod unge over 18 år, som er bevilget førtidspension, og ikke kan eller skal honorere et produktionskrav. Det kan være unge med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige behov. Det kan være unge, som har gennemført fx en STU på UNGES Uddannelsescenter og gerne vil blive i kendte rammer, men kan også være andre.

Igennem tilbuddet får de unge dækket deres sociale behov og øget livskvalitet igennem meningsfulde aktiviteter og samvær med andre.

 

UNGES Uddannelsescenter har mange års erfaring med målrettet undervisning til unge med autisme og autismelignende træk. Vi sørger for et struktureret undervisningsforløb, hvor vi hjælper den unge med at udvikle sig fagligt og socialt og modnes, så de kan få den højest mulige grad af selvstændighed som voksne.

Skolevægring kan have mange årsager og være koblet med forskellige andre udfordringer. Ud over et fagligt efterslæb vil der tit være behov for at genopbygge elevens tillid til egne
evner. Hos UNGES Uddannelsescenter har vi gode resultater med at genskabe en positiv hverdag og tro på fremtiden for denne gruppe elever. Unge med skolevægring, der intelligensmæssigt er inden for normalområdet uden generelle indlæringsvanskeligheder eller alvorlige psykiatriske tillægsvanskeligheder, kan måske på sigt gennemføre en kompetencegivende eller videregående uddannelse og/eller opnå ordinær beskæftigelse. Dette bliver grundigt afklaret undervejs i undervisningsforløbet.

Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD (eller begge dele på én gang), samt unge med generelle indlæringsvanskeligheder.
Det kan være unge, der er intelligensmæssigt moderat fungerende i forhold til deres alder med varierende funktionsniveau som oftest med talesprog (typisk svarende til under 5. klassetrin) med brug for lidt støtte til de faglige gøremål. Måske kan den unge ikke læse, men knækker muligvis så læsekoden på UNGES Uddannelsescenter.
Det kan også være unge, der er intelligensmæssigt moderat fungerende i forhold til deres alder, men med et svagt talesprog og med ringe eller ingen faglige kompetencer. Denne gruppe har behov for massiv støtte til faglige og daglige gøremål, men mestrer basale selvhjælpsfærdigheder.

UNGES Uddannelsescenter tager imod unge med psykiske vanskeligheder og psykiske sårbarheder som fx angst, depression, OCD, borderline, tourette eller skizofreni. Vi har adgang til et bredt fagligt netværk, der giver mulighed for inddragelse af specialviden som fx psykiatrisk speciallæge, psykologer, tale-/hørepædagog og specialist i mutisme.

Tilbud og ydelser

Vi er højt specialiseret tilbud, som tilbyder en skræddersyet særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt en lang række andre ydelser. Uanset typen af tilbud er målet at sikre borgeren et godt ungdoms- og voksenliv med en høj grad af selvstændighed og følelse af mening.

UNGES Uddannelsescenter tilbyder et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på 10. og/eller 11. skoleår uden afsluttende eksamen. Formålet er at afklare eleven i forhold til fremtidig uddannelse eller evt. beskæftigelse. Vi tager afsæt i de kompetencer og konkrete udfordringer, den enkelte unge har, holdt op imod de forventninger, der stilles til den unge på de videre forløb, typisk STU eller måske et praktisk beskæftigelsestilbud. Alle elever får deres egen særligt tilrettelagte forløb med udgangspunkt i individuelle mål, der bliver evalueret og justeret jævnligt. Fortsætter den unge på STU efter forløbet, får han eller hun de samme undervisere. Undervisningen foregår i tidsrummet 8.30 – 13.30, elevens præcise mødetid afhænger af deres individuelle skema. 

Vore skræddersyede særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) tager udgangspunkt i den unges forudsætninger, ønsker og potentiale. I samarbejde med eleven, forældre og UU-vejleder sammensætter vi indholdet i undervisningen samt et skema, der matcher elevens personlige og faglige niveau og ambitioner. Der er ikke to elever på UNGES Uddannelsescenter, som har præcis det samme undervisningsskema, og vi er meget tilpasningsparate i forhold til den enkeltes ønsker, interesser og behov. Vores fokus er at skabe de bedste forudsætninger for en aktiv ungdoms- og voksentilværelse med fremtidig beskæftigelse eller uddannelse. Desuden prioriterer vi, at den enkelte elev får nye venskaber og værktøjer til at bevare dem. Eleverne har 840 undervisningstimer årligt. Undervisningen foregår i tidsrummet 8.30 – 13.30, elevens præcise mødetid afhænger af deres individuelle skema. 

STU-KLAR TIL START er en unik mulighed for unge med særlige behov, som ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Der er tale om et individuelt tilpasset STU-forløb, hvor undervisningen foregår helt eller delvist i en virksomhed. Eleven følges med en vejleder, som giver støtte og hjælper den unge med den faglige og personlige udvikling, som er nødvendig for at kunne indgå på en arbejdsplads. Forløbet afsluttes med en fastansættelse i en privat virksomhed – og der er jobgaranti. Eleverne har 840 undervisningstimer årligt. Undervisningen foregår i tidsrummet 8.30 – 13.30, elevens præcise mødetid afhænger af deres individuelle skema. 

Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud med kvalificeret personale for unge, som på grund af funktionsnedsættelse ikke kan varetage et arbejde efter endt STU, og er omfattet af servicelovens §104 eller §36. Vi sørger for en meningsfuld og udviklende hverdag med sociale relationer, oplevelser og indhold. Tilbuddet er individuelt tilpasset til den unge, så det passer til deres interesser, personlighed og kapacitet, både på det faglige og sociale plan. Det kan være en oplagt mulighed for elever, der har taget deres STU på UNGES Uddannelsescenter, og gerne vil fortsætte her i vante rammer, men unge, som ikke har gået på STU her, er selvfølgelig også meget velkomne til benytte tilbuddet.

Har den unge behov for at møde ind tidligere end undervisningen eller aktivitetstilbuddet starter, kan vi arrangere et tilbud på UNGES Uddannelsescenter, som begynder allerede kl. 7.30. Det kan kombineres med fx STU eller et dagtilbud til unge, der er omfattet af servicelovens §104 eller §36.

I eftermiddagsklubben får de unge mulighed for at danne sociale relationer og bliver introduceret til nye fritidsaktiviteter. Det kan være aktiviteter i uddannelsescentrets lokaler, men vi har også mange ekskursioner og aktiviteter ude af huset. En del elever, som går på STU eller særligt tilrettelagt 10. og 11. klasse på UNGES Uddannelsescenter, er visiteret til klubtilbuddet som tillæg, men det er også tilgængeligt for unge, som ikke går hos os. Eftermiddagsklub er 4 dage om ugen fra 13.30 til 15.30.

To torsdage hver måned er der aftenklub fra 13.30 til 19.30. Vi kalder det KLUB 19. Ligesom vores øvrige klubtilbud giver KLUB 19 de unge mulighed for at opleve, hvordan et socialt og aktivt fritidsliv kan se ud. Ofte køber vi ind og laver aftensmad sammen med de unge, måske ser vi en film eller hygger os med bordfodbold og pool i klublokalet. Det kan også være, vi tager ud af huset, fx en tur i biografen eller ud at spise. KLUB 19 er både for elever på UNGES Uddannelsescenter og for andre unge, som er tilmeldt klubben.

Ferien kan være lang, hvis man ikke har nogen planer eller ens vante hverdag bliver afbrudt, fordi uddannelsescentret eller det daglige tilbud holder lukket. For unge, der har brug for støtte og oplevelser i ferien, kan UNGES Uddannelsescenter arrangere aktiviteter i ferien. Her tager vi fx på ekskursioner, strandture eller andet, som giver en god feriestemning. Tilbuddet er både for elever, som har fri fra uddannelse, og unge, der fx er i aktivitets- eller beskæftigelsestilbud.

Forløbet afdækker og udvikler borgerens kompetencer igennem en konkret og aktiv indsats, så borgeren bliver rustet til at overgå til beskæftigelse eller uddannelse. Det kan fx være igennem opkvalificering til at kunne varetage bestemte funktioner, som er nødvendige på en arbejdsplads, optræning af faglige kompetencer, sproglige kompetencer eller andet, som borgeren har brug for at mestre for at kunne indgå på en uddannelse eller arbejdsplads.

STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Dokumentation og evaluering

Vi lægger stor vægt på dokumentation og evaluering, da det giver den enkelte unge, familien og kommunen et overblik over den unges udvikling og fremgang. På den måde sikrer
vi, at tilbuddet tilpasses den enkelte unges behov og resulterer i en meningsfuld og givende uddannelse, der kan føre til så selvstændigt et liv som muligt med uddannelse, fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller et relevant beskæftigelsestilbud.

Som del af vores tilgang til STU-tilbud arbejder vi med dokumentation og evaluering, så vi sikrer os, at den unges udvikling og målsætninger bliver fulgt tæt. Vi bruger forskellige redskaber til at dokumentere og evaluere den enkelte unges udvikling, herunder ressourcepapir, forløbsplan og uddannelsesbevis.
Vi sørger for at indsamle og opbevare relevant dokumentation for den unges fremmøde under uddannelsen, beskrivelser af progressionen i STU-forløbet og beskrivelser fra praktikforløbene. Inden afslutningen af uddannelsesforløbet sender vi den relevante dokumentation til de relevante parter, såsom den unge, forældre, uddannelsesvejleder, kommunens ansvarlige og evt. andre netværkspersoner. Dette sikrer, at alle parter har adgang til vigtig information om den unges udvikling og progression under uddannelsesforløbet, og at den nødvendige dokumentation er tilgængelig for en eventuel videre indsats i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Ressourcepapiret er et centralt redskab i STU-tilbuddet, da det beskriver den unges ressourcer, udfordringer og målsætninger. Ressourcepapiret udarbejdes på baggrund af en individuel samtale med den unge, hvor vi sammen kortlægger den unges interesser, kompetencer og udfordringer. Ressourcepapiret bruges som udgangspunkt
for udarbejdelsen af den unges forløbsplan.

Forløbsplanen beskriver den unges individuelle mål og hvordan disse kan opnås gennem praktik, undervisning og vejledning. Vores proces for at tilrettelægge den unges forløb med udgangspunkt i forløbsplanen er grundig og omhyggelig. Vi lægger stor vægt på at samarbejde tæt med uddannelsesvejlederen og den unge samt evt. forældre/værge for at sikre, at forløbsplanen er så detaljeret og præcis som muligt.

Når vi modtager en forløbsplan fra den henvisende kommune, gennemgår vi den grundigt for at sikre, at vi har fuldt kendskab til den unges behov og mål. Herefter tilpasser vi undervisningen og vejledningen til at opfylde disse behov og mål. Vi står altid til rådighed for uddannelsesvejlederen og den unge for at besvare spørgsmål og give støtte og vejledning i forbindelse med forløbsplanen. Vi samarbejder også løbende med uddannelsesvejlederen for at sikre, at forløbet er på rette spor og at der sker justeringer, hvis der er behov for det.

Opfølgning på forløbsplanen er en vigtig del af vores arbejde, og vi er altid lydhøre over for feedback fra uddannelsesvejlederen og den unge. Vi holder regelmæssige møder med uddannelsesvejlederen og den unge for at evaluere forløbet og justere det, hvis der er behov for det.

Under forløbet holdes jævnligt status- og evalueringsmøder med Uddannelsesvejleder/Kommunens ansvarlige, den unge og dennes familie/værge. Efter møderne udarbejder vi et detaljeret mødereferat, der inkluderer alle diskussioner, beslutninger, handlinger og eventuelle aftaler, der blev indgået under mødet. Mødereferatet sendes derefter til godkendelse hos Uddannelsesvejleder/Kommunens ansvarlige, som har mulighed for at kommentere på mødereferatet og foreslå eventuelle ændringer eller tilføjelser, inden mødereferatet sendes til den unge og andre mødedeltagere. UNGES Uddannelsescenter sørger for, at alle mødereferater opbevares sikkert og er tilgængelige for alle relevante parter, herunder Uddannelsesvejleder/Kommunens ansvarlige og den unge, hvis de ønsker at se dem. Dermed sikrer vi fuld klarhed og gennemsigtighed i uddannelsesforløbet, og at alle parter er opdaterede på de beslutninger, der træffes.

Både dagsorden for møder og mødereferatet uploades til den af kommunen angivne online platform. Dagsordenen er tilgængelig for deltagerne senest en uge før mødet, så de kan forberede sig, og mødereferatet er tilgængeligt senest en uge efter mødet, så deltagerne kan følge op på eventuelle aftaler og beslutninger.

Centrale oplysninger vedrørende den unge registreres af UNGES Uddannelsescenter på en af hjemkommunen angivet online it -platform i hele forløbet. Vi sikrer, at forløbsplanen, funktionsbeskrivelse, kompetencebeviset samt øvrige dokumenter er opdateret og tilgængelige for uddannelsesvejleder/kommunens ansvarlige senest en uge før hvert møde. Vi sørger for løbende at opdatere oplysningerne på platformen, så de altid er aktuelle og relevante for den unge og samarbejdspartnere. På denne måde sikrer vi, at alle relevante oplysninger er tilgængelige for de involverede parter og kan danne grundlag for en konstruktiv dialog og beslutningstagning.

UNGES Uddannelsescenter vil underrette uddannelsesvejlederen / den kommunale ansvarlige hurtigst muligt, hvis der opstår manglende
progression eller hvis det ikke er muligt at overholde forløbsplanen. Underretningen vil indeholde vores observationer og forslag til tiltag, der kan bringe den unge ind i den aftalte progression. Vi sikrer altid, at den kommunale ansvarlige er opdateret og informeret om eventuelle udfordringer eller forsinkelser i den unges uddannelsesforløb, og at der tages nødvendige skridt for at rette op på situationen.

Halvåret inden uddannelsens afslutning vil UNGES Uddannelsescenter sørge for at sammenfatte udviklingen og resultatet af forløbet i en rapport, der beskriver den unges styrker og udfordringer og vurderer, hvad der kan være den mest optimale indsats i forhold til job/uddannelse (støttet/u støttet), praktik eller andre relevante tiltag. Denne rapport vil blive præsenteret for alle relevante parter og kan bruges som et grundlag for at fortsætte støtten til den unge efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsesbeviset udarbejdes ved afslutningen af STU-tilbuddet og dokumenterer den unges opnåede faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesbeviset fungerer
som en form for eksamensbevis og kan bruges som dokumentation for den unges evner og kvalifikationer, når den unge skal søge videre uddannelse eller job.

Faglighed og rammer

Vi tilbyder en individuel tilgang til undervisning og vejledning, hvor vores undervisere og vejledere har høje faglige kvalifikationer og erfaring med at arbejde med unge med forskellige funktionsnedsættelser. Vi tager højde for den enkelte unges særlige behov og tilrettelægger undervisningen og vejledningen, så den passer bedst muligt til den enkelte.

UNGES Uddannelsescenters STU-tilbud er dedikeret til at sikre, at den unge opnår de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet. Vi er fokuserede på at identificere og udvikle de individuelle styrker og udfordringer hos hver elev for at sikre, at undervisningen er tilpasset deres specifikke behov og mål. Vores erfarne undervisere og vejledere bruger en bred vifte af undervisningsmetoder og teknikker til at sikre, at den unge er i stand til at udvikle sig og nå sine mål.

For at sikre, at eleven opnår de nødvendige færdigheder til at deltage i uddannelse og/eller beskæftigelse i videst mulige omfang, tilbyder vi praktisk og teoretisk undervisning, individuel vejledning og støtte til at forbedre elevens faglige niveau. Vi har et tæt samarbejde med virksomheder og andre aktører på arbejdsmarkedet for at sikre en glidende overgang til beskæftigelse.

Alle STU-forløb er individuelt tilpasset den unge, både hvad angår fagligt indhold, undervisningsform, varighed osv. Der er altså ikke to elever på UNGES Uddannelsescenter, som har præcis det samme skoleskema.

Vi har en bred vifte af undervisningstilbud, herunder både teoretisk og praktisk undervisning. Det kan være individuelle undervisningstimer, gruppeundervisning eller projektorienteret undervisning, alt efter hvad der passer bedst til den enkelte unges mål og behov. Vores undervisningstilbud omfatter også mulighed for at deltage i eksterne kurser og uddannelser, samt praktikophold i relevante virksomheder og organisationer.

Vi tilbyder undervisning i minimum 21 timer ugentligt, fordelt på alle hverdage fra mandag til fredag. Undervisningen kan variere i antal timer pr. dag, men vil altid være tilpasset den enkelte unges behov og mål. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til undervisningens indhold og tilrettelæggelse, og tilstræber at tilpasse undervisningen således, at den matcher den unges individuelle ønsker og behov bedst muligt.

Vi er opmærksomme på, at det kan være vigtigt for den enkelte unge at have en fast undervisningsplan og at kende deres ugentlige timeantal på forhånd. Derfor sørger vi for at have en fast ugeplan med faste undervisningstider, som løbende evalueres og tilpasses i samarbejde med den enkelte unge og dennes vejleder. Vi er desuden altid åbne for at tage hensyn til den unges individuelle ønsker og behov i forhold til undervisningens planlægning.

Lærere, medhjælpere og vejledere hos UNGES Uddannelsescenter har generelt lang erfaring (flere over 20 år) inden for autismeområdet og høje kvalifikationer, når det kommer til specialundervisning. Den typiske grunduddannelser hos medarbejderne er lærer eller pædagog. De fleste undervisere har været ansat hos UNGES længe og udskiftningen i personale er meget lille. Kønsfordelingen er ca. 50/50. Medarbejdere med forskellige specialistkompetencer gør os i stand til at tilbyde meget skræddersyede forløb, der giver hver elev de bedste muligheder for at udvikle sig.

Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling, så vores undervisere og øvrige medarbejdere har en opdateret og relevant viden. Vi benytter os bl.a. af eksterne autoriserede kurser og afholder også hus-kurser med eksterne undervisere og oplægsholdere samt studieture for alle medarbejdere hvert andet år. Medarbejderne er uddannet og trænet i de metoder og pædagogiske tilgange, vi benytter. Introduktion til nye metoder sker ved samlet undervisning af medarbejderne, og de anvendte faglige metoder evalueres løbende af både ledelsen og underviserne.

Vi tilbyder moderne og veludstyrede faciliteter, som er tilpasset de forskellige behov og krav til et STU-tilbud. Vores undervisningslokaler er rummelige og lyse, med plads til 50 elever, og udstyret med moderne teknologi og materialer til undervisningsbrug. Vi råder også over et musikrum, fitnessrum, værksted, krea-rum, lokale til erhvervstræning, klubrum med bordfodbold og andre muligheder for socialt samvær samt en rummelig kantine med mulighed for at lave mad og holde større arrangementer.

Vores lokaler og faciliteter er i god stand og godt vedligeholdt, så de er egnede og hensigtsmæssige til de aktiviteter, vi udfører i vores STU-tilbud. Vi har en fast drifts- og vedligeholdelsesplan, som sikrer, at alle vores lokaler og faciliteter løbende bliver vedligeholdt og moderniseret efter behov.

Vi er også lydhøre over for individuelle behov og ønsker fra både den unge og uddannelsesvejlederen eller kommunens ansvarlige, når det kommer til de faciliteter, vi kan tilbyde. Hvis der er særlige behov, som vi ikke umiddelbart kan imødekomme, vil vi i samarbejde med uddannelsesvejlederen eller kommunens ansvarlige arbejde på at finde en passende løsning.

UNGES Uddannelsescenter håndterer elevens sociale udfordringer som en integreret del af STU-
forløbet. De unges deltagelse i sociale netværk, venskaber og fritidsaktiviteter har høj prioritet.

Med afsæt i den enkeltes styrker og udfordringer afprøver vi elevens individuelle muligheder og færdigheder i strukturerede og progressionsorienterede forløb.

Via skemalagte aktiviteter skaber vi en social arena, hvor eleverne mødes og udvikler sociale kompetencer og relationer, og vores ungdomsmiljø rummer elevernes individuelle præferencer ift. at kunne dyrke fællesskabet. Fx støtter vi elevgrupper i at gå i biograf, på café, til spilaftener mv. Fokus er på, at de unge bliver i stand til selv at aftale gruppeaktiviteter, og at den enkelte elev fastholder egen deltagelse. Arrangementer foregår i en periode med deltagelse af kontaktperson(er), hvorefter ansvaret overgår til den unge.

Målet med STU på UNGES Uddannelsescenter er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så aktiv, selvstændig og socialt beriget voksentilværelse som overhovedet muligt. Med respekt for, at der blandt vores elever er en stor spændvidde i, hvilke mål der er relevante/mulige.

Vi har et stærkt fokus på træning i daglig livsførelse og ADL-elementerne herunder, med respekt for, hvad der er muligt for den enkelte fx. i forhold til social træning, bolig, arbejdsmarked, transport mv.

Der arbejdes projektorienteret både fælles og individuelt med fx ansvar og pligter, når man flytter, (adresseflytning, e-post/borger.dk osv); økonomi (at lægge budget og følge godt med i hvad pengene går til); madlavning (bl.a. at følge en opskrift og holde god hygiejne) og ADL (skifte sengetøj, gøre rent, fylde og tømme opvaskemaskine, borddækning osv).

Formålet er, at eleven forberedes til overgang til egen bolig/botilbud og selvstændig livsførelse med ansvar og selvværd. Eleven får indsigt i egne rettigheder og opbygger evne til at træffe valg, for eksempel om bosted.

Vi arbejder struktureret med træning af brug af offentlig transport med ledsagelse af medarbejder samt selvstændig brug af offentlig transport for de elever, hvor dette er et realistisk mål, altid efter aftale med forældre/bosted.
Formålet er, at eleven lærer at færdes i offentlig trafik og blive selvtransporterende i så vid udstrækning som muligt, såfremt det er relevant/muligt for den pågældende.

Eleven skal, så vidt muligt, opnå trafiksikkerhed mhp. at færdes alene eller sammen med andre (fx. en underviser) i trafikken. Herved opnår eleven større frihed og mange flere muligheder i forhold til fx. job og fritid. Eleven lærer (fx. integreret med dansk) at læse og forstå rejseplanen. Regler og hensigtsmæssig adfærd ved brug af offentlig transport indgår. Eleven lærer at købe og anvende billetter/rejsekort,
og at lægge en rute og følge denne. Fælles ekskursioner med offentlig transport er desuden med til at danne grundlag for fælles diskussioner og undervisning, så de unge erfarer, at de kan lære af hinanden, og ikke kun af underviserne.

STU-forløbet

Vores tilbud er fleksible og tilpasses den enkelte unges behov og mål, så vi skaber de bedste muligheder for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – herunder deltagelse i uddannelse og/eller beskæftigelse i videst mulige omfang.

UNGES Uddannelsescenter har primær studiestart i januar og august hvert år, det er muligt at tilmelde sig og begynde på alle tider af året. Vi er opmærksomme på, at der kan opstå situationer, hvor en ung ikke kan vente på den næste ordinære studiestart og vil stræbe efter at kunne give dem en plads så hurtigt som muligt.

Vi har et stærkt samarbejde med kommuner og andre aktører på området. Når vi bliver kontaktet af en kommune med ønske om at placere en ung borger hos os, starter vores interne proces med en grundig vurdering af den unges behov og mål. Vi gennemgår den unges dokumentation og vurderer, hvilken målgruppe han eller hun hører til, og hvilke kompetencer og udfordringer den unge har. Vi sørger for at kommunikere med hjemkommunen for at sikre, at vi har et fuldt billede af den unges behov og ønsker.

Vi vil dernæst udarbejde en tilpasset forløbsplan, som tager højde for den unges mål og ambitioner samt deres aktuelle faglige niveau. Vi stræber efter at have et tilbud klar så hurtigt som muligt, men lægger samtidig stor vægt på at sikre, at den unges individuelle behov er tilgodeset, så de får det mest optimale forløb. Vi vil derfor altid tage den nødvendige tid til at sikre, at alle nødvendige tiltag er på plads inden studiestart. Vi er fleksible og imødekommende over for kommunerne, og vil altid arbejde tæt sammen med dem for at finde den bedste løsning, så en ung kan starte deres STU-forløb, uanset hvornår på året det måtte være.

UNGES Uddannelsescenter har som standardproces altid tilbudt en rundvisning på vores uddannelsessted for den unge og dennes forældre/værge samt uddannelsesvejleder/kommunens ansvarlige, inden der bliver indgået aftale om opstart. Den unge har også altid mulighed for at komme i gratis praktik på UNGES Uddannelsescenter for at prøve, om det er et godt match.

Vi mener, det er vigtigt, at de involverede parter har mulighed for at se vores faciliteter og få en fornemmelse af vores undervisningsmetoder og det faglige niveau, vi tilbyder. Vi har tidligere haft besøg af kommuner og andre relevante aktører, som har haft mulighed for at besøge vores uddannelsessted og se vores faciliteter og metoder. Vi er vant til at håndtere besøg og sikre, at de involverede parter får den information og vejledning, de har brug for, inden de træffer beslutning om at placere en ung borger hos os. Vi er altid åbne for spørgsmål og dialog, og vi sætter en ære i at give en grundig og gennemsigtig præsentation af vores uddannelsesforløb og faciliteter.

Vi lægger stor vægt på at sikre en god og tryg start for den unge. Derfor er vores standardproces at udarbejde en opstartsplan for den unge inden opstart på uddannelsesforløbet. Opstartsplanen er et skriftligt dokument, der beskriver de første ugers og måneders aktiviteter og mål for den unges uddannelsesforløb. Den tager udgangspunkt i den unges individuelle forløbsplan, som er udarbejdet af uddannelsesvejlederen i samarbejde med den unge og evt. forældre/værge.

Opstartsplanen indeholder information om bl.a. den første undervisningsdag, introduktion til faciliteter og medarbejdere, fastlæggelse af læringsmål og træning af færdigheder, samt eventuelle aftaler om samarbejde med eksterne aktører. Før eleven påbegynder sit uddannelsesforløb, informerer vi altid den unge og dennes forældre/værge om opstartsplanen, således at alle parter er klar over, hvad der forventes af dem i de første uger og måneder af uddannelsesforløbet.

Vi har stor erfaring med at udarbejde og implementere opstartsplaner for nye elever og vi har gennem tiden modtaget positive tilbagemeldinger fra både de unge selv og deres pårørende om, hvorledes opstartsplanen har bidraget til at sikre en god og tryg start på uddannelsesforløbet.

Vi er meget opmærksomme på at have en klar og effektiv kommunikationskanal med kommunen for at sikre, at de relevante oplysninger og dokumenter vedrørende den unge bliver modtaget i rette tid. Derfor vil vi have en fast kontaktperson tilknyttet kommunen, som vil være ansvarlig for at modtage og håndtere visitationsmaterialet og forløbsplanen for den enkelte unge.

Kontaktpersonen vil have den nødvendige viden og uddannelse til at forstå og anvende de relevante dokumenter, og vil være i stand til at svare på spørgsmål og give den nødvendige støtte til kommunen. Vi vil også sikre, at vores kontaktperson har en god forståelse for kommunikationsbehovene og -processerne mellem os og kommunen, så vi kan samarbejde på en effektiv og professionel måde, og dermed skabe en sammenhængende og målrettet indsats for den enkelte unge.

Centrale oplysninger vedrørende den unge registreres af UNGES Uddannelsescenter på en af Kommunen angivet online it -platform i hele forløbet.

Vi er meget opmærksomme på at tracke progressionen i det 3-årige STU-forløb. Vi anvender en række forskellige evalueringsværktøjer og metoder til at dokumentere og evaluere den unges fremskridt i forhold til deres individuelle mål og behov. Dette omfatter bl.a. ressourcepapir, forløbsplan og uddannelsesbevis, som giver både den unge og deres familie et klart overblik over deres fremgang.

Vi sikrer, at forløbsplanen, funktionsbeskrivelse, kompetencebeviset samt øvrige dokumenter er opdateret og tilgængelige for Uddannelsesvejleder/Kommunens ansvarlige senest en uge før hvert møde. Vi sørger for løbende at opdatere oplysningerne på platformen, så de altid er aktuelle og relevante for den unge og samarbejdspartnere. På denne måde sikrer vi, at alle relevante oplysninger er tilgængelige for de involverede parter og kan danne grundlag for en konstruktiv dialog og beslutningstagning.

Inden for de første tre måneder af den unges uddannelsesforløb afholdes et møde, hvor UNGES Uddannelsescenter sikrer, at alle parter har fuld klarhed og indsigt i uddannelsesforløbet, herunder pædagogisk handleplan og mål for uddannelsen. Vi indkalder alle relevante parter til mødet, og sender senest en uge forud for mødet den information, der vil blive drøftet på mødet, herunder den unges forløbsplan.

Ved afslutningen af det første år af uddannelsesforløbet afholdes et evalueringsmøde med de samme deltagere, og mål for det kommende år fastsættes på baggrund af forløbsplanen. UNGES Uddannelsescenter udfylder forløbsplanen, uploader den til den af kommunen angivne online platform og fremsender den til deltagerne senest en uge inden mødet.

Ved afslutningen af det andet år af uddannelsesforløbet gentages ovenstående procedure, og udover de tidligere nævnte deltagere inviteres en myndighedsansvarlig fra Den Kommunale Ungeindsats (KUI) med til mødet med henblik på at drøfte planen for det sidste undervisningsår og sikre en god overgang til den kommunale ungeindsats efter endt uddannelsesforløb.

Vi registrerer fremmøde og fravær dagligt for de unge, der er indskrevet i vores STU-tilbud. Denne registrering er en integreret del af vores undervisningsproces og sikrer, at vi kan følge op på den unges tilstedeværelse og engagement i undervisningen. Vi noterer både registrering af fremmøde og fravær, perioden for fravær og en begrundelse for fraværet. Registreringen sendes månedligt til den unges Uddannelsesvejleder/Kommunens ansvarlige. Vi er i dag i stand til at opfylde kravet om digital registrering og rapportering af fremmøde og fravær og sikrer altid, at denne proces er fuldt implementeret og kørende fra dag ét for de unge, der indskrives i vores STU-tilbud.

UNGES Uddannelsescenter vil underrette uddannelsesvejlederen eller den kommunale ansvarlige hurtigst muligt, hvis der opstår manglende
progression eller hvis det ikke er muligt at overholde forløbsplanen. Underretningen vil indeholde vores observationer og forslag til tiltag, der kan bringe den unge ind i den aftalte progression. Vi sikrer altid, at den kommunale ansvarlige er opdateret og informeret om eventuelle udfordringer eller forsinkelser i den unges uddannelsesforløb, og at der tages nødvendige skridt for at rette op på situationen.

Når STU’en er gennemført, holder vi en hyggelig dimission for den unge, pårørende og andre relevante parter med henblik på at give en god afslutning på uddannelsesforløbet. På denne måde sikrer vi, at alle er informeret og involveret i afslutningen af uddannelsesforløbet, og at den unge får den anerkendelse, de har fortjent for deres arbejde og progression i løbet af STU-forløbet.

Beskæftigelsesindsatser og afklaring

Vores STU-forløb har stort fokus på at afklare og udvikle den unges muligheder for videre uddannelse eller beskæftigelse. Vi fokuserer på at styrke den unges kompetencer og evner, så de kan opnå øget selvstændighed og blive i stand til at håndtere kravene i en fremtidig uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

I faget erhvervstræning hjælper vi den unge med at identificere deres interesser og evner, og udvikler derefter et uddannelsesforløb, som tager højde for disse faktorer og forbereder dem på at komme videre i en passende uddannelse eller beskæftigelse. Erhvervstræning foregår i begyndelsen som en-til-en-tid med en pædagogisk uddannet vejleder, som ved hjælp af forskellige opgaver og pædagogiske metoder afprøver elevens kompetencer. Igennem samtaler sporer vejlederen og den unge sig ind på, hvad den unge har lyst til at beskæftige sig med og hvad der er realistisk for dem. Igennem praktiske opgaver af stigende kompleksitet afdækkes den unges færdigheder inden for forskellige områder, som hver især er vigtige, når man skal passe et arbejde: fx motoriske evner, evne til at planlægge, overskue komplekse opgaver, følge en instruktion og tjekke for fejl i det, man har lavet.

Ud fra dette danner vejlederen sig et billede af elevens kompetencer, interesser, potentielle funktionsevne i forhold til erhverv og andre relevante faktorer der kan have indflydelse på, hvilket praktikforløb, som er det rette for den enkelte elev.

Vi integrerer praktikforløb som en fast del af vores STU-tilbud – med respekt for, at der blandt vores elever er en stor spændvidde i, hvilke mål der er relevante og mulige. Praktikken understøtter den unge borger i at opnå erfaring og afklaring omkring deres fremtidige beskæftigelse. Omfanget og typen af praktikken afhænger af den enkelte elevs funktionsniveau, interesser og muligheder. For den del af målgruppen, der på sigt vil kunne indgå i ordinær beskæftigelse eller fleksjob, bruger vi praktikforløb i private virksomheder – ofte i KLAR TIL START-regi, hvor en uddannet vejleder inden for specialområdet er til stede i virksomheden. Vi samarbejder med eksterne virksomheder, hvor den unge borger kan få praktikforløb af kortere eller længere varighed. Praktikforløbene har til formål at skabe interesse for et arbejdsområde og afklare den unge borgers forudsætninger for at opnå beskæftigelse efter endt uddannelse.

For nogle elever vil det være relevant at tage med praktikvejlederen eller en anden underviser ud i en virksomhed, hvor de hjælper med at løse en konkret opgave. De unge får en fornemmelse af, hvordan hverdagen kan være på en arbejdsplads og får testet deres færdigheder og evne til opgaveløsning. Det er for elever, som endnu ikke er klar til en selvstændig praktik, men skal introduceres til at begå sig på en arbejdsplads.

Hvis eleven har brug for meget støtte, og fremtidsperspektivet efter STU’en er fx et §103-tilbud om beskyttet beskæftigelse eller et §104 aktivitets- og samværstilbud, kan eleven komme i praktik i et kommunalt (eller enkelte tilfælde privat) tilbud for at prøve, om det er et godt fremtidigt match. Varigheden er typisk to-tre uger.

STU-KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb for unge, der har svært ved at tilpasse sig et almindeligt job, men som ønsker at arbejde i en helt almindelig virksomhed. Forløbet kan kombineres med STU-undervisning på STU-stedet på forskellig vis, alt efter hvad der passer til den unge. Det indebærer et tæt samarbejde mellem os, virksomheder og andre aktører på arbejdsmarkedet for at sikre den bedst mulige overgang til fastansættelse.

Forløbet foregår helt eller delvis på en almindelig arbejdsplads, og ofte vil det være på det samme arbejdssted, hvor den unge senere bliver fastansat. Den unge vil have sin egen personlige vejleder med hele vejen, som vil hjælpe med at finde ud af, hvad den unge er særligt god til og hvilke ting den unge har brug for ekstra hjælp til. Vejlederen vil også hjælpe med at håndtere de personlige og sociale udfordringer, som kan gøre det svært for den unge at fungere på en arbejdsplads.

Læs mere om KLAR TIL START

Vi arbejder altid tæt sammen med den unge, deres forældre/værge, uddannelsesvejlederen/Kommunens ansvarlige og eventuelle andre relevante personer under praktikken, for at skabe de bedste muligheder for den unges fremtidige uddannelse eller beskæftigelse.

Vi forbereder og afholder møder med både den unge og praktikstedet inden opstart af praktikforløbet. På møderne drøfter vi formålet med praktikforløbet og afklarer, hvad der skal til for at sikre, at den unge får mest muligt ud af praktikken. Vi tager hensyn til den enkeltes skånebehov og muligheder for at deltage, og arbejder på at tilpasse praktikforløbet således, at det matcher den enkeltes behov og potentialer bedst muligt. 

Vi følger op på kvaliteten af praktikforløbet ved at allokere ressourcer til at støtte den unge under praktikken. Vi sørger for at have en tæt kontakt til praktikstedet og den unge under praktikken for at sikre, at praktikforløbet går som planlagt. Vi holder løbende møder med den unge og praktikstedet for at sikre, at eventuelle udfordringer håndteres så hurtigt som muligt. Vi har også et tæt samarbejde med uddannelsesvejleder/kommunens ansvarlige omkring praktikforløbet og sikrer, at de løbende bliver opdateret om den unges fremskridt og eventuelle udfordringer.

Vi dokumenterer og evaluerer elevernes deltagelse og progression i de aktiviteter, som vi tilbyder på vores STU -sted. Vi udarbejder vi et dokument, der opsamler og beskriver erfaringer fra praktikforløbene, som en del af deres løbende dokumentation og opfølgning på den enkelte unge borger. Disse dokumenter indeholder typisk beskrivelser af arbejdsopgaver, ugentligt timetal, mødetider, effektivitet, fremmøde og fravær, samarbejdsevner og andre relevante oplysninger om den unges progression i praktikken.

Dokumentet danner grundlag for vores opfølgning og vurdering af den enkelte unges udvikling og muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. Vores vejledere vil også inddrage dokumentet i deres samarbejde med den unge, praktikstedet og kommunen for at sikre den bedst mulige opfølgning og progression for den unge borger.

Hvis det ikke har været muligt at tilrettelægge en virksomhedspraktik for en ung, vil vi dokumentere årsagen til dette og de erfaringer, der er fra den unges deltagelse i aktiviteter på STU -stedet. Vi vil også tage højde for den unges udfordringer og behov i relation til deltagelse i aktiviteterne og tilpasse vores tilbud herefter. Vi vil sikre, at den unges progression og udvikling bliver fulgt nøje, og at vi sammen med den unge og eventuelle samarbejdspartnere finder alternative veje til at understøtte den unges muligheder for videre uddannelse eller beskæftigelse.

UNGES Uddannelsescenter tilrettelægger praktikforløbene med fokus på den enkelte unges muligheder og potentialer, herunder hensyntagen til transportmuligheder. Vi undersøger altid den unges individuelle transportmuligheder og bestræber os på at finde praktiksteder i den unges nærområde. Dette kan bidrage til at sikre de bedst mulige forudsætninger for at kunne gennemføre praktikforløbet og opnå de ønskede kompetencer. Vi samarbejder også med virksomheder og andre organisationer for at skabe fleksible løsninger, der tager højde for den unges individuelle situation.

Forandringsmodeller

For at sikre en systematisk og struktureret tilgang til at støtte de unge i deres overgang fra grundskole til STU-uddannelse samt fremme social trivsel, stabilt fremmøde og god netværksdannelse, har vi udviklet to forandringsmodeller. Baseret på dem implementerer vi de nødvendige indsatser, som sikrer, at målet nås for den enkelte unge.  

Forandringsmodel for social trivsel og netværksdannelse

Forandringsmodel for transport og fremmøde

Download fakta-ark med uddybende informationer