Vi har lukket i påskeferien fra 25. marts til 1. april. Åbner igen 2. april.

Målgrupper for STU-tilbud

Fonden Unge tilbyder STU til en bred vifte af målgrupper med særlige behov. Vi har en solid erfaring i at arbejde med unge, der har en eller flere af følgende funktionsnedsættelser: fysiske handicap, psykiske lidelser,
autismespektrumforstyrrelse, intellektuelle funktionsnedsættelser og ADHD. Vores tilbud er tilpasset til de unges behov og forudsætninger, og derfor tilbyder vi forskellige typer af STU-forløb. 

Vores STU-tilbud er designet til at støtte unge, som har brug for særlig støtte og vejledning i deres overgang fra skole til voksenlivet. Vi har udviklet forskellige moduler for at imødekomme behovene for disse unge. Vi har også specialiseret os i at imødekomme de forskellige grader af funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser, som de unge kan have.

Vi har et tæt samarbejde med de unges netværk og sagsbehandlere for at sikre, at vores tilbud er afstemt med de unges behov og ønsker, samt at tilbuddet passer ind i den unges samlede plan. Vi arbejder løbende på at forbedre vores tilbud, og er altid åbne for samarbejde og dialog med kommunerne og andre relevante samarbejdspartnere.

Målgrupper for STU-forløb

For alle målgrupper gælder det, at vi i samarbejde med den unge og hjemkommunen sammensætter et individuelt tilrettelagt forløb, der tager udgangspunkt i den unges forudsætninger, ønsker og behov. Vi tilbyder en bred vifte af praktik- og beskæftigelsesmuligheder, og samarbejder tæt med lokale virksomheder og institutioner for at sikre den bedst mulige match mellem den unge og den pågældende praktikplads eller arbejdsplads.

Målgruppe 1

Unge med svære psykiske funktionsnedsættelser. Unge i denne målgruppe har behov for individuel støtte i specifikke situationer og som udgangspunkt altid 1-1 undervisning med et særligt forløb. 

Denne gruppe er karakteriseret ved en høj grad af psykisk overbelastning, og udviklingsmulighederne i
forhold til arbejdsevne er fraværende. Under STU tilbydes praktikker og afklaring i forhold til samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse og/eller skånejob.

Målgruppe 2

Unge med svære psykiske funktionsnedsættelser. Unge i denne målgruppe har behov for eget lokale og som udgangspunkt altid 1-1 undervisning eller støtte på grund af psykisk overbelastning. 

Denne gruppe har stadig en høj grad af psykisk overbelastning, men har mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet via praktikforløb på ordinære arbejdspladser eller almene uddannelsesinstitutioner.

Målgruppe 3

Unge som kan indgå i undervisning i mindre grupper. Unge i denne målgruppe kan i nogen grad arbejde selvstændigt med kendte opgaver, når strukturen er på plads, men har behov for individuel støtte til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. 

Denne gruppe karakteriseres ved at udviklingsmulighederne i forhold til arbejdsevne er fraværende. Under STU tilbydes praktikker og afklaring i forhold til samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse og/eller skånejob.

Målgruppe 4

Unge som kan indgå i undervisning i mindre grupper. Unge i denne målgruppe kan i nogen grad arbejde selvstændigt med kendte opgaver, når strukturen er på plads, men har behov for individuel støtte til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. 

Denne gruppe har mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet via praktikforløb på ordinære arbejdspladser eller almene uddannelsesinstitutioner. Eleven kan evt. overgå til STU-KLAR TIL START med efterfølgende garanti for en fastansættelse – som regel i et fleksjob.

Målgruppe 5 - KLAR TIL START som STU

Unge, som modtager STU-tilbuddet i KLAR TIL START – virksomhed med fuldtids vejleder og garanti for fastansættelse. Denne målgruppe bliver skræddersyet til unge borgere der ikke passer i målgrupperne 1, 2, 3 eller 4.

STU-KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb for unge, der har svært ved at tilpasse sig et almindeligt job, men som ønsker at arbejde i en helt almindelig virksomhed. Forløbet varer som udgangspunkt 12 måneder, og det indebærer et tæt samarbejde mellem os, virksomheder og andre aktører på arbejdsmarkedet for at sikre den bedst mulige overgang til fastansættelse.

Vi samarbejder med en række store danske virksomheder, som har sagt ja til at skræddersy et job, der passer præcis til den unge. Det er et tilbud til unge med et højt fagligt niveau, der kan klare sig bedre på en ordinær arbejdsplads. Det er også en god mulighed for unge, der har prøvet kræfter med beskyttet beskæftigelse, men som nu ønsker at afprøve deres kompetencer på en almindelig arbejdsplads.

Hele forløbet foregår på en almindelig arbejdsplads, og ofte vil det være på det samme arbejdssted, hvor den unge senere bliver fastansat. Den unge vil have sin egen personlige vejleder med hele vejen, som vil hjælpe med at finde ud af, hvad den unge er særligt god til og hvilke ting den unge har brug for ekstra hjælp til. Vejlederen vil også hjælpe med at håndtere de personlige og sociale udfordringer, som kan gøre det svært for den unge at fungere på en arbejdsplads.

STU-KLAR TIL START er en unik mulighed for unge med særlige behov, som ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Gennem dette tilrettelagte forløb kan den unge opnå den nødvendige faglige og personlige udvikling og opnå fastansættelse på en almindelig arbejdsplads.