4432 6612 kontor@unges.dk

En tryg vej ind i voksenlivet

En Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på UNGES Uddannelsescenter giver et solidt afsæt for de store skridt ind i voksenlivet. Siden 2007 har vi tilbudt skræddersyede uddannelsesforløb til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse og andre lignede kognitive udfordringer. Vores undervisere er dedikerede specialister, og 90% af vores elever kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Vi er en del af nonprofit organisationen FONDEN UNGES og bor i Bagsværd ved København.
Ring til direktør Britta Bak og få en aftale om rundvisning på det tidspunkt, der passer jer bedst!

 

Til UU-vejlederTil kommende elever

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Her er masser af muligheder for at supplere den skolefaglige undervisning, fx. med e-sport, musik, håndarbejde, yoga eller KLAR TIL START med jobgaranti. Vi har også et brobygnings-tilbud til unge, som i udgangspunktet ikke formår at deltage i et egentligt STU-forløb.

Folkeskolens 10. klasse

Vi underviser efter de mål inden for dansk, matematik og engelsk, som er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse, og samarbejder med HF, Teknisk Skole samt flere praktiksteder. Efter 10. klasse er det nemt at fortsætte i et STU-forløb med samme undervisere og i samme undervisningsmiljø.

 

Mentorforløb

Via mentorordningen har vi hjulpet en række af vores STU-elever videre i ordinær uddannelse ift. brobygning til den nye studie-tilværelse og evt. lektiehjælp.  Mentorordningen kan også med fordel anvendes i forhold til fastholdelse i uddannelse/arbejde samt bostøtte.

Vi er en del af KLAR TIL START

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med autisme eller autismelignede træk. Der er er tale om landets eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste afklaringsforløb for målgruppen i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder. En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører KLAR TIL START-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kursister. KLAR TIL START er landsdækkende og udvikles af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.

www.klartilstart.dk

Ledelse og administration

Britta Bak

Britta Bak

Direktør, FONDEN UNGES

E-mail: leder@unges.dk
Mobil: 22328082

Susanne Hansen

Susanne Hansen

Daglig leder, uddannelsescenter

E-mail: kontor@unges.dk

Gitte Petersen

Gitte Petersen

Bogholder

E-mail: gp@unges.dk

UNGES Uddannelsescenter | Lerhøj 7, 2880 Bagsværd | E-mail: kontor@unges.dk eller: sikkermail@unges.dk | Tel: +45 4432 6612 | CVR: 30918576