Covid-19: Vi har åbent som en del af det kritiske beredskab for alle de elever, som har brug undervisning på UNGES Uddannelsescenter. Elever kan efter aftale få nødundervisning i hjemmet. Ved spørgsmål kontakt direktør Britta Bak på e-mail: leder@unges.dk eller mobil: 2232 8082.

 Topkarakter fra tilsynet i alle kategorier

“Det er tilsynets overordnede vurdering, at Fonden Unges er et meget velorganiseret tilbud, hvor borgernes trivsel og udvikling understøttes i et ungemiljø, der er tilpasset målgruppens særlige behov. Et højt fagligt niveau afspejles blandt andet ved medarbejdernes kompetencer og refleksionsevne, beskrivelser af fagligt perspektiverede aktiviteter samt ved indretning af de fysiske rammer.”

Gladsaxe Kommunes tilsynsrapport, september 2020 (download)

STU

Vi tilbyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med masser af tilvalgsmuligheder til det skolefaglige, fx. e-sport, musik, håndarbejde, yoga eller KLAR TIL START med jobgaranti. Vi har også et tilbud om brobygning til STU.

10. klasse

Vi underviser efter de adgangsgivende mål til en ungdomsuddannelse. Efter 10. klasse er det nemt at fortsætte i et STU-forløb med samme undervisere og i samme undervisningsmiljø.

Fritid

En del af vores elever gør brug af vores fritids- og ferietilbud, men det er ikke et krav at gå på UNGES Uddannelsescenter for at få del i vores tilbud om aktiviteter udenfor skole og hverdag.

Mentorforløb

Via mentorordningen kan vi hjælpe elever videre i ordinær uddannelse, ligesom vi kan hjælpe med bostøtte og med at fastholde uddannelse eller job.

Siden 2007 har UNGES Uddannelsescenter med et team af dedikerede specialister tilbudt skræddersyede uddannelsesforløb til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse og lignende udfordringer. Vi er en del af nonprofit organisationen FONDEN UNGES.