Unges uddannelsescenter

Et trygt sted at udvikle sig

UNGES Uddannelsescenter tilbyder skræddersyede forløb, bl.a. STU og særligt tilrettelagt 10. -11. skoleår, til unge med særlige behov. Det kan fx være autisme og ADHD, indlæringsvanskeligheder, skolevægring, psykisk sårbarhed eller andre psykiske udfordringer.

Vi er blandt landets mest erfarne undervisningstilbud til unge med autisme og har eksisteret siden 2007. UNGES Uddannelsescenter er en del af nonprofit organisationen FONDEN UNGES, der også står bag app’en Scan How og det særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START med jobgaranti.

Alle vores forløb er individuelt tilpasset den enkelte elev. Vi anerkender de unges styrker og hjælper dem med at tackle deres udfordringer, så de bliver stærkere fagligt og lærer at stå på egne ben.

Topkarakter i tilsyn

Vores STU og øvrige tilbud bliver jævnligt tjekket igennem eksternt tilsyn, med gode resultater.

STU

”Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne. Rammerne fremstår yderst velordnede og overskuelige, og eleverne ses bevæge sig hjemmevante rundt i tilbuddet. Tilsynet kan observere en behagelig og inkluderende stemning overalt i huset, ligesom det ses et miljø, hvor indretning og stimuli er afpasser målgruppen.”

BDO for Gladsaxe Kommune, maj 2022

Læs hele tilsynsrapporten her

Aktivitets- og samværstilbud §104

“... understøtter borgernes trivsel og udvikling gennem tilbud om aktiviteter, fællesskab og samvær i et forudsigeligt, struktureret og individuelt tilpasset miljø. […] Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt gennem tilbuddets faglige tilgange og metoder, der danner rammen for borgernes dagligdag…”

BDO for Gladsaxe Kommune, november 2022

Læs hele tilsynsrapporten her

Kom og besøg os!

UNGES Uddannelsescenter holder til i Bagsværd i hyggelige lokaler med plads til 50 elever.
 
Ud over undervisningslokaler har vi værksted, musiklokale, fitnessrum, klub og et stort fælleslokale, hvor vi bl.a. spiser frokost.
 

Åbent hus til STU'ens dag 5. oktober

Vi byder besøgende velkommen til STU’ens dag på torsdag den 5. oktober fra kl. 14 til kl. 19. 

Kom, og se nærmere på vores lokaler med undervisningsrum, værksted, e-sportlokale, træningsrum, musiklokale og meget mere.

Du kan også høre mere om, hvordan det er at gå i STU på UNGES – samt vores særlige, erhvervsrettede STU-forløb KLAR TIL START, hvor man afslutter sin STU med at komme i job!

Dato: Torsdag 5. oktober
Tid: Kl. 14 – 19
Adresse: Lerhøj 7, 2880 Bagsværd 

Tilmelding er ikke nødvendig! 

Vores tilbud

STU

med individuelt tilrettelagt undervisning. Du kan også tage en erhvervsrettet STU igennem forløbet KLAR TIL START.

10. klasse og 11. klasse

som særligt tilrettelagte undervisningsforløb uden mulighed for afgangseksamen. Fortsætter du på STU hos os, får du de samme undervisere.

Eftermiddags- og aftenklub

med aktiviteter både i vores egne lokaler og ude af huset. Du behøver ikke at være elev hos os for at melde dig til klubtilbuddet.

Mentorforløb

der støtter dig i forbindelse med videreuddannelse eller job samt bostøtte.

Ferietilbud

som du også kan blive en del af, selvom du ikke er elev hos os.

Aktivitets- og samværstilbud

Morgen- og dagtilbud med samvær og støtte fx efter endt STU-uddannelse.

Ressourceforløb og opkvalificeringsforløb

hvor du bliver hjulpet på vej mod job eller uddannelse gennem en konkret og aktiv indsats.

STU med fokus på beskæftigelse

Det er magtpåliggende for os, at eleverne ikke kommer ud til ingenting efter STU’en. 99% af vores STU-elever bliver afklaret mht. form og placering af fremtidig beskæftigelse, og det er et område, vi giver høj prioritet.

På STU-forløbet har vi som del af forløbet erhvervstræning, hvor den unge får en-til-en-tid med en dedikeret underviser. Igennem samtaler, forskellige opgaver og pædagogiske metoder afklares færdigheder, arbejdsevner og interesseområder for beskæftigelse sammen med den unge.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne kommer ud og prøver kræfter med den virkelig verden uden for uddannelsescentrets trygge rammer. Med udgangspunkt i den enkelte
elev er der mulighed for praktikker med forskellig varighed og indhold.

På baggrund af erhvervstræning og praktikker hjælper vi med at lægge en realistisk plan for fremtiden i samarbejde med forældre, UU-vejleder, sagsbehandler og selvfølgelig den unge selv.

KLAR TIL START som STU

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med autisme eller autismelignede træk.

Forløbet kan kombineres med STU, og på den måde kan den unge starte i job umiddelbart efter STU’en.

KLAR TIL START er landets bedste afklaringsforløb for målgruppen med et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder.

En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører KLAR TIL START-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 70% af alle kandidater.

Læs mere om KLAR TIL START

Du finder siden her